Informator

Ruszył konkurs grantowy Programu RITA

  • 2013-02-18
     Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków Programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych Programem. Projekty powinny przyczyniać się do przemian demokratycznych i systemowych w krajach objętych Programem i poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem transformacji dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Termin składania wniosków w edycji wiosennej upływa 15 marca 2013 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 marca 2014 r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 kwietnia 2013 r.

Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.

Minimalny wkład własny: 20% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Pobierz i przeczytaj Zasady konkursu grantowego 2013.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Ewa Sobiesak, Koordynatorka Programu:

pod adresem e-mailowym: rita@edudemo.org.pl
pod numerem telefonu 601 458 411 w dni robocze w godz. 10:00-17:00.

Przed zadawaniem bezpośrednich pytań zachęcamy najpierw do starannego zapoznania się z warunkami przyznawania dotacji, generatorem wniosków oraz listą dotychczas zrealizowanych projektów dostępną na stronie Programu.

Uwaga! Regulamin zawiera znaczne zmiany w porównaniu z regulaminami z poprzednich lat stąd zachęcamy do uważnej lektury również osoby doświadczone w składaniu wniosków do Programu.

RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS