Telefony wewnętrzne UMiG Nowa Dęba

REFERAT, STANOWISKO
Numer pokoju
 i telefonu
I PIĘTRO
Urząd Stanu Cywilnego 
101
OR - Kancelaria Ogólna 
FAX
102
140
Przewodniczący Rady Miejskiej
103
AW - audytor wewnętrzny 
105
SO - dowody osobiste
107
SO - ewidencja ludności, archiwum zakładowe
108
GPN i OC - mienie gminne, obrona cywilna
                  i reagowanie kryzysowe
109
GPN - gospodarka nieruchomościami
110
GPN - kierownik, planowanie przestrzenne
111
OR - Biuro Rady Miejskiej
112
Straż Miejska - komendant
113
Straż Miejska
114
986 (nr bezpłatny)
II PIĘTRO
GKS - dodatki mieszkaniowe
200, 201
SG - Sekretarz
202
GKS - gospodarka komunalna, wspólnoty mieszkaniowe
203
GKS - kierownik, przydziały lokali mieszkalnych i  użytkowych
204
FN - księgowość jednostki, księgowość budżetowa
205
FN - KASA
206
FN - podatki od osób fizycznych, zaświadczenia
       o stanie majątkowym
207
FN - podatki od osób fizycznych
208
GKS - świadczenia społeczne
209, 210
FN - księgowość budżetowa, płace
211
FN - Skarbnik Gminy
212
FN - podatki od osób prawnych, podatki od środków
       transportowych, VAT
213
OR - kierownik, kadry
214
OR - sekretariat burmistrza
215
GKS - działalność gospodarcza i ochrona środowiska
216
III PIĘTRO
RL - kierownik, zamówienia publiczne i środki pomocowe
302
RL - rozwój lokalny, współpraca z przedsiębiorcami,
PG - promocja gminy,
303
SO - sprawy wojskowe, bhp i ppoż.
307
OR - informatyka
313
RI - kierownik, przygotowanie i realizacja inwestycji
314
RI - Radca Prawny 315
RI - przygotowanie i realizacja inwestycji, zarządzanie energią
316
Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych
318

 

 

wstecz

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS