Usługi

Kategoria
PODATKI LOKALNE
Data publikacji
2010-12-03
Kategoria
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Opis

KARTA USŁUGI NR FN -10

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Podstawa prawna art.5 ust.1  i ust.3 w związku z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 10.03.2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U Nr 52, poz. 379) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z  2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Władysława Wołosz, Kazimiera Maliborska - inspektorzy ds. podatków od osób fizycznych II piętro, pok. 207,

tel. 15 846 26 71 wew.207

Sposób załatwienia sprawy Wydanie decyzji ustalającej roczny limit i zwrot podatku akcyzowego
Wymagane dokumenty Wniosek, faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
Opłaty Zwolnione z opłaty skarbowej
Czas załatwienia sprawy Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu wniosku
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach :

1) od  dnia 1 lutego do 29 lutego

2) od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku

Formularze do pobrania Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Władysława Wołosz, Kazimiera Maliborska, inspektorzy ds. podatków osób fizycznych, 2 grudnia 2010 r.
Sprawdził:
Alicja Furgał, skarbnik gminy, 2 grudnia 2010 r.
Zatwierdził:
Elżbieta Gil, sekretarz gminy, 2 grudnia 2010 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS