Usługi

Kategoria
PODATKI LOKALNE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYSTAWIANIE FAKTURY SPRZEDAŻY VAT
Opis

KARTA USŁUGI NR FN - 09

WYSTAWIANIE FAKTURY SPRZEDAŻY VAT

Podstawa prawna Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z pózn. zm.)
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Teresa Stępień - podinspektor ds. księgowości podatkowej
II piętro, pok. nr 213, tel. 8462671 wew.213
Sposób załatwienia sprawy Wystawienie faktury VAT
Wymagane dokumenty Umowa sprzedaży lub dowód wpłaty
Opłaty Nie ma
Czas załatwienia sprawy Na bieżąco
Tryb odwoławczy Korekta faktury VAT lub nota korygująca
Inne informacje Faktury sprzedaży VAT wystawiana są dla wszystkich nabywców będących przedsiębiorcami. Dla osób fizycznych faktury sprzedaży VAT wystawiane są na żądanie
Formularze do pobrania  
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne Opracował:
Teresa Stępień, podinspektor ds. księgowości podatkowej, dnia 15 listopada 2004
Sprawdził:
Alicja Furgał, Skarbnik Gminy dnia 18 listopada 2004 r
Zatwierdził:
Wiesław Ordon Sekretarz Gminy, dnia 19 listopada 2004 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS