Usługi

Kategoria
PODATKI LOKALNE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYPŁATA GOTÓWKI Z KASY
Opis

KARTA USŁUGI NR FN - 08

WYPŁATA GOTÓWKI Z KASY

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Agata Mierzejowska Ordon - podinspektor d/s obsługi kasowej,
II piętro, pok.206, tel.8462671 w.206
Sposób załatwienia sprawy Wypłata gotówki z kasy
Wymagane dokumenty Według decyzji wymiaru podatków, umów, listy płac, decyzji i postanowień
Opłaty nie ma
Czas załatwienia sprawy W dniu stawienia
Tryb odwoławczy Nie obowiązuje
Inne informacje Kasa czynna codziennie od godz. 7:30 - 14:00
we wtorki od 8:30 - 14:00 oraz od 15:00 - 16:30
Formularze do pobrania  
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Kazimiera Maliborska, inspektor d/s obsługi kasowej, 15 listopada 2004 r.
Sprawdził:
Alicja Furgał, skarbnik gminy, 18 listopada 2004 r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 4 grudnia 2004 r.

Aktualizacja:

Agata Mierzejowska Ordon - podinspektor d/s obsługi kasowej, 22 grudnia 2009 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS