Usługi

Kategoria
PODATKI LOKALNE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM I O NIEZALEGANIU W PODATKACH
Opis

KARTA USŁUGI NR FN - 07
 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM
I O NIEZALEGANIU W PODATKACH

 
Podstawa prawna Art. 306a - 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r.  poz. 749 )
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Władysława Wołosz, Kazimiera Maliborska, Teresa Konefał - inspektorzy ds. podatków od osób fizycznych II piętro, pok. nr 207, tel. 8462671 wew.207
Sposób załatwienia sprawy
 • Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
 • Wymagane dokumenty
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
 • Opłaty

  Opłata skarbowa za każde zaświadczenie o stanie majątkowym - 17 zł
  Opłata skarbowa za każde zaświadczenie o niezaleganiu - 21 zł

   

  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z  chwilą złożenia wniosku. Powyższą opłatę należy usiścić w kasie UMiG Nowa Dęba pok. 206 lub na rachunek bankowy 50 9434 1083 2003 1300 0101 0001.

  Czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni
  Tryb odwoławczy W terminie 7 dni od wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Inne informacje Wydanie zaświadczeń osobom fizycznym.
  Formularze do pobrania
  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Władysława Wołosz, Zofia Zych, inspektorzy ds. księgowości podatkowej, 15 listopada 2005 r.
  Sprawdził:
  Alicja Furgał, skarbnik gminy, 17 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 19 listopada 2004 r.

  Aktualizacja:

   Władysława Wołosz, Kazimiera Maliborska, Teresa Konefał, inspektorzy ds. księgowości podatkowej, 13 września 2007 Teresa Konefał, inspektor ds księgowości podatkowej, 01 grudnia 2010 roku

  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS