Usługi

Kategoria
PODATKI LOKALNE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH OSÓB PRAWNYCH
Opis

KARTA USŁUGI NR FN - 06
 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU
W PODATKACH OSÓB PRAWNYCH

 
Podstawa prawna Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749)
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

Małgorzta Wdowiak - referent ds. księgowości podatkowej

II piętro, pok. 213, tel. 8462671 wew. 213

Sposób załatwienia sprawy
 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
 • Wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia
 • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
  Opłaty

  21 zł za każde zaświadczenie

   

  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydanego zaświadczenia powstaje z  chwilą złożenia wniosku o wydanie

  zaświadczenia. Powyższą opłatę należy uiścić  w kasię UMiG Nowa Dęba pok. 206 lub na rachunek bankowy

  nr 50 9434 1083 2003 1300 0101 0001.

  Czas załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 7 dni
  Tryb odwoławczy W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
  Inne informacje Zaświadczenie wydawane jest tylko osobom prawnym
  Formularze do pobrania  wniosek o wydanie zaświadczenia
  Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
  Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
  Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
  Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
  E-mail: gmina@nowadeba.pl
  Strona internetowa: www.nowadeba.pl
  Osoby odpowiedzialne

  Opracował:
  Magdalena Skura, podinspektor ds. księgowości podatkowej, 15 listopada 2004 r.
  Sprawdził:
  Alicja Furgał, skarbnik gminy, 17 listopada 2004 r.
  Zatwierdził:
  Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 17 listopada 2004 r.

  Aktualizacja:

  Magdalena Skura, podinspektor ds. księgowości podatkowej, 13 września 2007 r.

  M. Skura 30 marca 2010 r.

  M. Skura 01 grudnia 2010 r.


  Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

  Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS