Usługi

Kategoria
PODATKI LOKALNE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
UDZIELENIE PISEMNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWNYCH W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Opis

KARTA USŁUGI NR FN - 04
 

UDZIELENIE PISEMNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWNYCH W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
Podstawa prawna Art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z  2012 r. poz. 749)
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Teresa Stępień - podinspektor ds. księgowości podatkowej
II piętro, pok. nr 213, tel.+48 15  846 26 71 wew.213
Sposób załatwienia sprawy Pisemna interpretacja w formie postanowienia
Wymagane dokumenty Wniosek zawierający przedstawienie stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie
Opłaty 40 zł za każdy stan faktyczny 
Czas załatwienia sprawy W terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, w przypadkach złożonych do 4 miesięcy
Tryb odwoławczy Zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje Podatnik składający wniosek obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego
Formularze do pobrania  
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Teresa Stępień, podinspektor ds. księgowości podatkowej, 15 listopada 2004
Sprawdził:
Alicja Furgał, skarbnik gminy, 18 listopada 2004 r
Zatwierdził:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 29 listopada 2004 r.

Aktualizacja:

Teresa Stępień, podinspektor ds. księgowości podatkowej, 13 września 2007 r.

T. Stępień, 18 marca 2010 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS