Usługi

Kategoria
PODATKI LOKALNE
Data publikacji
2007-03-01
Kategoria
UDZIELENIE PISEMNEJ INTERPRETACJI CO DO ZAKRESU I SPOSOBU ZASTOSOWANIA PRAWA PODATKOWEGO DLA OSÓB PRAWNYCH
Opis

KARTA USŁUGI NR FN - 02
 

UDZIELENIE PISEMNEJ INTERPRETACJI CO DO ZAKRESU I SPOSOBU ZASTOSOWANIA PRAWA PODATKOWEGO DLA OSÓB PRAWNYCH

 
Podstawa prawna Art. 14 j ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ) 
Komórka odpowiedzialna Referat Finansowy
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Małgorzata Wdowiak - referent ds. księgowości podatkowej
II piętro, pok. 213, tel. 8462671 wew.213
Sposób załatwienia sprawy Postanowienie o interpretacji przepisów zawierające ocenę prawną stanowiska pytającego
Wymagane dokumenty Wniosek o interpretację przepisów prawnych
Opłaty 40 zł za każdy stan faktyczny
Czas załatwienia sprawy Nie później niż w ciągu 3 m-cy od dnia otrzymania wniosku, a w przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy do 4 m-cy
Tryb odwoławczy W terminie 7 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Inne informacje Składając wniosek podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.
Formularze do pobrania  
Metryczka Urzędu URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
Adres: ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
Konto bankowe: 50943410832003130001010001 BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba
Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30, wtorek 8.30 - 16.30
E-mail: gmina@nowadeba.pl
Strona internetowa: www.nowadeba.pl
Osoby odpowiedzialne

Opracował:
Magdalena Skura, podinspektor ds. księgowości podatkowej, 15 listopada 2004 r.
Sprawdził:
Alicja Furgał, skarbnik gminy, 17 listopada 2004 r.
Zatwierdził:
Wiesław Ordon, sekretarz gminy, 17 listopada 2004 r.

Aktualizacja:

Magdalena Skura, podinspektor ds. księgowości podatkowej, 13 września 2007 r.

M.Skura, 19 marca 2010 r.

M.Skura, 30 marca 2010 r.

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS