Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych

Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie jest jednostką budżetową gminy Nowa Dęba i prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty w zakresie zadań własnych gminy.


Zajmuje się w szczególności:

 1. sprawami merytorycznymi dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych:
  - przygotowywanie uchwał i zarządzeń wynikających z obowiązku organu prowadzącego na podstawie ustawy o Systemie Oświaty i ustawy Karta Nauczyciela;
  - sprawy związane z zakładaniem, utrzymaniem bądź likwidacją placówek oświatowych;
  - organizacją dowozu uczniów do szkół;
  - sprawami związanymi z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów (przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów);
  - prowadzenie dokumentacji osobowej dyrektorów szkół;
  - pomoc w przygotowywaniu arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych. 
 2. obsługą finansowo-księgową szkół:
  - plany finansowe – zbiorcze;
  - sprawozdania i bilanse;
  - archiwizacja dokumentów;
  - księgowość i płace placówek oświatowych.Dyrektor – Renata Bal
Główny Księgowy – Teresa Fila

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS