Informator

Nowi partnerzy z Ukrainy

  • 2011-11-07

      W sierpniu Rada Miejska w Nowej Dębie, jak również Radni miasta Komarno (Ukraina) podjęli uchwały wyrażające wolę nawiązania współpracy partnerskiej. Podobne uchwały o chęci współpracy podjęły dwa kluby sportowe: MKS STAL z Nowej Dęby jak również Klub Sportowy „Kołos” z Gródka (Ukraina).

     3 listopada w Komarnem, w obecności przedstawicieli powiatu, radnych i oficjeli miasta Komarno, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz Burmistrz Miasta Komarno Taras Ivanyckyy podpisali umowę o współpracy partnerskiej.  Przewiduje ona między innymi, wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju lokalnego, demokracji i samorządności, wymianę wartości kulturalnych i kulturowych, współpracę środowisk sportowych, oświatowych i organizacji pozarządowych. Ponadto w ramach umowy przewiduje się wymianę doświadczeń z dziedziny życia społecznego i gospodarczego, rozwijanie zainteresowań turystycznych mieszkańców obu partnerów, wzajemną promocję zasobów i atutów partnerów oraz działań partnerstwa. Ważnym działaniem będzie także wymiana doświadczeń z zakresu działania samorządów lokalnych oraz upowszechnianie integracji społecznej i społeczeństwa informatycznego.

     Gmina Nowa Dęba już złożyła wniosek o dofinansowanie projektu współpracy trans-granicznej oraz planuje złożyć kolejne projekty pozwalające na realizację wspólnych pomysłów i wspólnej nauki. Podpisana umowa, to dokument wyrażający wolę współpracy oraz niezbędny element przyszłych projektów.

       Wspólna organizacja przez Polskę i Ukrainę – EURO 2012 stała się inspiracją dla działań Romana Struka - prezesa Klubu „Kołos”, który wystąpił z inicjatywą współpracy do Damiana Diektiarenki – prezesa MKS Stal Nowa Dęba.   Zarząd Klubu, mając poparcie burmistrza dla takiej inicjatywy, podjął decyzję o nawiązaniu współpracy. Podpisana umowa partnerska otwiera drogę do organizacji wymiany grup młodzieżowych i sportowych, wymiany grup trenerskich czy wzajemnej współpracy w organizacji różnego rodzaju imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Będzie się to odbywać poprzez organizację między innymi obozów sportowych, szkoleniowych, imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz konferencji, seminariów lub warsztatów w zakresie wymiany doświadczeń sportowych i treningowych. W przyszłym, tak ważnym dla obu naszych narodów, roku – Euro 2012, liczymy na sportową rywalizację między dwoma partnerskimi klubami.

RL

W siedzibie Spółki Sportowej
W siedzibie Spółki Sportowej...
W siedzibie Spółki Sportowej
W siedzibie Spółki Sportowej...
Prezesi na boisku
Prezesi na boisku
Radni miasta Komarno
Radni miasta Komarno
Przemawia burmistrz Taras Ivanyckyy
Przemawia burmistrz Taras...
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Podpisanie umowy partnerskiej
Przekazanie podpisanych umów
Przekazanie podpisanych umów
Przekazanie pamiątkowego pióra
Przekazanie pamiątkowego pióra
Prezesi sportowi przed podpisaniem umowy
Prezesi sportowi przed podpisaniem...
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Spółką Sportową KOŁOS w Gródku a MKS Stal Nowa Dęba
Podpisanie umowy partnerskiej...
Burmistrzowie Komarna i Nowej Dęby
Burmistrzowie Komarna i Nowej...
Sygnatariusze umów
Sygnatariusze umów
Pamiątkowe zdjęcie po podpianiu umów
Pamiątkowe zdjęcie po podpianiu...
Stary polski cmentarz w Komarnemi
Stary polski cmentarz w Komarnemi
Płyta poświęcona pamięci Legionistów
Płyta poświęcona pamięci...
Płyta upamiętniająca Polaków, którzy zginęli podczas niemieckiego nalotu
Płyta upamiętniająca Polaków,...
Piękny starodrzew na cmentarzu
Piękny starodrzew na cmentarzu
Kilka starych polskich nagrobków
Kilka starych polskich nagrobków

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS