Informator

Miejskie Dni Inteligentnej Energii - 13 września

  • 2008-09-16

   13 września Nowa Dęba, Lider Polskiej Ekologii, stała się Podkarpacką stolica odnawialnych źródeł energii.

Wszystko dzięki temu, że jako jedna z ośmiu gmin Nowa Dęba uczestniczy w realizowaniu projektu „Zarządzanie energią przez władze lokalne MODEL”, prowadzonym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie-Cites”.

   W projekt zaangażowanych jest 11 partnerów z Nowych Krajów Członkowskich i Krajów Kandydujących. Jego głównym celem jest pomoc gminom, aby mogły stać się wzorcowymi modelami dla obywateli i działaczy lokalnych. Akcja ta ma także na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. Jednym z elementów realizacji "MODELa" była organizacja konferencji "Zarządzanie energią w samorządach lokalnych", na którą zaproszono osoby stanowiące ogólnopolską czołówkę w tematyce energii odnawialnej.

   - Znane nam cele polityki europejskiej, ustalone w marcu 2007 r., zakładają 20-procentowe zwiększenie oszczędności energii do 2020 r., zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% oraz redukcje emisji gazów cieplarnianych także o 20%. Wytyczne UE znajdują także wyraz w krajowych celach w zakresie oszczędności energii. Dlatego winniśmy dołożyć wszelkich starań służących optymalizacji zużycia energii, by, nie obniżając komfortu życia mieszkańców, nie ponosić znaczących skutków zwiększających się cen energii - mówił na wstępie konferencji Wiesław Ordon, burmistrz miasta i gminy Nowa Deba. - Jak wynika z przepisów prawa energetycznego, kluczową rolę w poprawie efektywnego wykorzystania energii, promowaniu źródeł energii odnawialnej oraz wykorzystaniu jej lokalnych zasobów, odgrywa samorząd terytorialny. Z przygotowywanego obecnie projektu ustawy o efektywności energetycznej wynika również, że gminy nie tylko będą opracowywać i wdrażać lokalne plany działań na rzecz efektywności energetycznej, ale także mają pełnić wzorcową rolę w tym zakresie wobec swoich mieszkańców. Dlatego też gmina Nowa Dęba zdecydowała się przystąpić do projektu „Zarządzanie energią przez władze lokalne”, o angielskim akronimie MODEL. Projekt realizowany jest z programu UE „Inteligentna Europa”, a jego koordynatorem na poziomie krajowym jest Stowarzyszenie Polska Sieć „Energie Cities”. Tegoroczne Dni Inteligentnej Energii mają na celu wymianę doświadczeń pomiędzy tymi, którzy mają już dokonania w zakresie OZE, a także zapoznanie Państwa z trendami w zakresie nowych technologii służących zwiększaniu oszczędności energetycznej.

   Na konferencji głos zabrał Tadeusz Plaskota, który opowiedział o funkcjonowaniu kotłowni miejskiej na biomasę w Nowej Dębie oraz Anna Jaskuła ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie-Cites”, która przedstawiła zakres działalności Stowarzyszenia Gmin. Piotr Sołtysek z Biura Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej zreferował system zarządzania energią na przykładzie Bielska Białej, a Włodzimierz Mielus, dzięki któremu w Brzucharni pod Miechowem wprowadzono instalacje do ogrzewania domu owsem, opowiedział o osiągnięciach gminy Miechów w zakresie wdrażania odnawialnych źródeł energii. Kazimierz Trojniar przedstawił pomysły firmy Danfoss na energooszczędne sposoby modernizacji ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, Jarosław Angermann - nowatorskie sposoby na domy o zerowym zużyciu energii, Magdalena Stanoch z EGL Energia zaprezentowała niekwestionowany hit energetyczny - hybrydowy system oświetleniowy. Goszczący w Nowej Dębie Irlandczycy (mieszkańcy Fermoy)przedstawili rozwiązania energooszczędne, jakie funkcjonują na terenie ich państwa.

   Współorganizator konferencji, burmistrz miasta i gminy W. Ordon zadbał też o dostarczenie mieszkańcom rozrywki na odpowiednim poziomie. Wieczorem na scenie przed SOK zaprezentowały się zespoły z Cygan, Fermoy (Irlandia) oraz Suhowoli (Ukraina) z repertuarem biesiadnym. Zwieńczeniem dnia "inteligentnej energii" był koncert folkowej Orkiestry Dni Naszych.
Relacja zdjęciowa z MDIE w dziale galeria.

JL

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS