Informator

Diamenty w Nowej Dębie!
  • 2013-02-01
       Po raz siódmy redakcja miesięcznika Forbes we współpracy z wywiadownią BISNODE opracowała ranking firm najszybciej zwiększających swoją wartość. Pod uwagę brane były wszystkie przedsiębiorstwa posiadające REGON, które w roku 2011 osiągnęły przychód co najmniej 5 mln złotych, złożyły sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sadowego, spełniają inne kryteria Forbesa.

   Energetyka Wisłosan sp. z o.o. zajęła 14 miejsce na regionalnej liście rankingowej (województwo podkarpackie) i 600 pozycję na liście ogólnopolskiej. Osiągnęła 29,22 % wzrost wartości za lata 2009-2011.

    Innowacja sp. z o.o. zajęła 20 miejsce na regionalnej liście rankingowej i 1057 pozycję na liście ogólnopolskiej. Osiągnęła 17,88 % wzrost wartości za lata 2009-2011.

    Ranking Forbesa ocenia wiarygodność firm, a te które znalazły się na liście:
• są rentowne,
• mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami,
• wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w latach 2009–2011.
    Wyeliminowano przedsiębiorstwa finansowe, ze względu na różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi, a firmami produkcyjnymi czy handlowymi.

    W wyniku tych żmudnych analiz zostało wyłonionych 1931przedsiębiorstw spełniających kryteria Forbesa, w tym:
• 184 w kategorii firm dużych (powyżej 250 mln przychodu)
• 511 w kategorii firm średnich (50 - 250 mln przychodu)
• 1236 w kategorii firm małych ( 5- 50 mln przychodu).

    Wszystkie firmy zamieszczone w zestawieniu są tegorocznymi laureatami i mają prawo posługiwać się tytułem Diament Forbesa 2013.
    Cały czas trwa proces zbierania danych do kolejnej edycji rankingu Diamenty Forbesa 2014. Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że Państwa firma zostanie wzięta pod uwagę przy tworzeniu kolejnej edycji zestawienia, prosimy o przesłanie sprawozdania finansowego za rok 2012 (bilans i rachunek wyników) na adres tomasz.starzyk@bisnode.pl w terminie do 15.10.2013.
Ranking opracowuje BISNODE Polska. www.bisnode.pl


źródło:http://www.diamentyforbesa.pl/
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS