Informator

  • 2012-12-03

Umowa na budowę szatni sportowej w Cyganach podpisana

29 listopada została podpisana umowa na budowę budynku socjalno-szatniowego w Cyganach. Inwestycja ta będzie zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego, dzięki czemu sportowcy będą mieli godne warunki do przygotowania się do udziału w zawodach. Do chwili obecnej korzystają ze starego wagonu kolejowego.

 

Całkowity koszt zadania wyniesie 370 817 zł, do tego należy doliczyć koszty projektu technicznego poniesione z funduszu sołeckiego w wysokości 7 500 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a wysokość dofinansowania wyniesie ok. 242 000 zł. Należy dodać, że sołectwo ze swoich środków ze sprzedaży mienia dofinansuje to zadanie kwotą 100 000 zł.
W zakres robót będą wchodzić następujące elementy i roboty budowlane: roboty konstrukcyjne; instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja elektryczna, instalacja gazowa; przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny; chodnik.
W podpisaniu umowy uczestniczył Zbigniew Małek, przedstawiciel LZS Cygany, które będzie użytkowało nowy obiekt.
Ukończenie realizacji zadania planowane jest na koniec lipca przyszłego roku, jednak Wykonawca zapewnia, że przy sprzyjającej pogodzie zostanie zakończone wcześniej. Prace już rozpoczęto.

RL/MF

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS