Informator

  • 2012-11-21

"Kolej 2012" - ćwiczenia zgrywające

20 listopada na przejeździe kolejowym w Nowej Dębie przy ulicy Kościuszki doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem szynowym relacji Tarnobrzeg – Rzeszów. W wyniku wypadku 4 osoby jadące samochodem osobowym doznały obrażeń ciała, w tym jedna bardzo ciężkich. W szynobusie, którym jechało 15 osób, doszło do zablokowania drzwi oraz zaczął wydobywać się dym. O zdarzeniu Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu poinformował maszynista pojazdu.
W bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych działań ratowniczych z udziałem autobusu szynowego doszło do kolejnego wypadku drogowego. Kierowca samochodu dostawczego nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Podczas ucieczki przed Policją, kierujący pojazdem chciał ominąć miejsce prowadzonych działań ratowniczych. W trakcie tego manewru uderzył z dużą prędkością w nasyp kolejowy. W wyniku uderzenia doszło do zapalenia się samochodu. Podczas sprawdzania danych osobowych uczestników wypadku okazuje się, że pasażerem samochodu dostawczego jest żołnierz biorący udział w ćwiczeniach organizowanych na Poligonie Wojskowym w Nowej Dębie.
 

Taki scenariusz ćwiczeń zgrywających pk. „Kolej 2012”, tematem których była „Współpraca jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów ratowniczych podczas prowadzonych działań z zakresu ratownictwa technicznego z udziałem dużej ilości osób poszkodowanych”, obowiązywał wszystkich uczestników ćwiczeń.
Podstawowe zadania do wykonania dla ćwiczących to: dysponowanie sił i środków, rozpoznanie sytuacji, uwalnianie osób poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów i przekazywanie ich Pogotowiu Ratunkowemu, oznakowanie i zabezpieczenie terenu działań ratowniczych, współdziałanie podmiotów ratowniczych na miejscu akcji.
W ćwiczeniach udział brali: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej Dębie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Tarnobrzegu, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Dębie, Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach Dębskich, Wojskowa Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu, Żandarmeria Wojskowa, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie (pozoranci).

Dodać należy, że do tego scenariusza nową fabułę dopisało życie. Otóż w trakcie ćwiczeń doszło do rzeczywistego pożaru garażu na ul. Leśnej i ratownicy podjęli działania w innym rejonie miasta.

 

Celem ćwiczeń było:
1. sprawdzenie procedur alarmowania i dysponowania do działań sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
2. doskonalenie dowodzenia i kierowania procesem współdziałania sił i środków układu militarnego i pozamilitarnego, w tym jednostek ochrony p-poż, Policji Żandarmerii Wojskowej i służby zdrowia,
3. doskonalenie współpracy jednostek ochrony p-poż z administracją samorządową oraz innymi służbami i podmiotami podczas likwidacji zdarzeń z dużą ilością osób poszkodowanych,
4. wypracowanie jednolitych zasad obiegu informacji wśród organów decyzyjnych i wykonawczych.

 

Obserwatorami ćwiczeń byli: starosta i wicestarosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra i Jerzy Sudoł, burmistrz Wiesław Ordon, dyrektor SPZZOZ Bogdan Tomczyk, komendant miejski PSP bryg. Andrzej Babiec i jego zastępca mł. bryg. Adam Zygmunt, komendant OSzPWL w Nowej Dębie ppłk Bogdan Wójcik, komendant wydziału ŻW mjr Robert Musiel, z-ca komendanta miejskiego Policji w Tarnobrzegu insp. Bogusław Cholewa, komendant straży miejskiej Mieczysław Nalepa.
 

Ćwiczenia zostały ocenione bardzo wysoko przez wszystkich obserwatorów.


SO/JK


Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS