Informator

Ogłoszenie o ponownym naborze do projektu „Otwarty świat”

  • 2012-09-27
    Komitet Miast Bliźniaczych, informuje o wolnych miejscach na kurs językowy angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (1 miejsce) oraz na poziomie podstawowym (1 miejsce) organizowanego w ramach projektu pt. „Otwarty świat” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.5) oraz budżetu miasta.

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu muszą spełniać poniżej wymienione warunki:
a) Zamieszkują na terenie Gminy Nowa Dęba oraz będące:
- pracownikami Urzędu Gminy lub,
- nauczycielami lub pracownikami szkół i placówek edukacyjnych lub,
- członkiem organizacji pozarządowej,
b) W chwili przystąpienie do projektu będące w wieku produkcyjnym (mężczyźni pomiędzy 18. a 64 rokiem życia, kobiety pomiędzy 18 a 59. rokiem życia).


RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS