Informator

Rusza IV edycja Akademii Orange

  • 2012-09-21

Rusza IV edycja Akademii Orange

Zapraszamy organizacje i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do udziału w Akademii Orange – programie nowoczesnej edukacji kulturalnej. Już po raz czwarty Fundacja Orange przyzna granty na realizację innowacyjnych projektów, w których młodzi ludzie stają się twórcami kultury. Na zgłoszenia czekamy do 3 października 2012 r.
Akademia Orange wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, by rozbudzić potencjał młodych ludzi z różnorodnych środowisk i włączyć ich do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Promujemy otwartość, wykorzystanie nowych technologii, budowanie partnerstw i czerpanie z nowoczesnych form edukacji.

Dla kogo?
Wsparcie na realizację projektów adresowanych do dzieci i młodzieży mogą otrzymać organizacje pozarządowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, szkoły, uczelnie. Granty przyznawane są w ramach dwóch ścieżek: autorskiej - na realizację własnych pomysłów organizacji (na terenie całej Polski) oraz inspirowanej – na realizację projektu wg. jednego z blisko 120 scenariuszy dostępnych na www.akademiaorange.pl (w województwach: zachodniopomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, podkarpackim, lubuskim).

Jakie projekty mogą otrzymać grant?
Wszystkie projekty Akademii Orange:
  • są skierowane do dzieci i młodzieży
  • są związane z edukacją kulturalną
  • wykorzystują nowatorskie narzędzia, nowe technologie, licencje Creative Commons
  • są realizowane w partnerstwach
  • koncentrują się wokół działań oddolnych, angażują społeczność lokalną
  • pobudzają kreatywność
  • integrują i rozwijają umiejętności społeczne młodych.
W trzech edycjach Akademii Orange przyznano granty na łączną kwotę 4,5 miliona złotych, zrealizowano 126 projektów edukacyjnych, w których uczestniczyło łącznie ponad 15 000 dzieci i młodzieży. Na ich podstawie powstały nowatorskie, inspirujące materiały dydaktyczne w formie publikacji, materiałów on-line, scenariuszy zajęć itp. Akademia Orange popiera ideę otwartych zasobów edukacyjnych, dlatego też wszystkie te treści są dostępne na licencji Creative Commons. Oznacza to, że każdy ma prawo i swobodę korzystania z nich, ulepszania i dzielenia się nimi przy zachowaniu pewnych praw autorskich.

Więcej informacji o Akademii Orange: www.akademiaorange.pl
Akademia Orange jest objęta patronatem medialnym portalu ngo.pl.
RL/SB

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS