Informator

Konkurs - Działanie 9.5 - Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich

  • 2012-09-20
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ogłasza konkurs zamknięty nr 38/POKL/9.5/2012

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX - Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach
Działanie 9.5 - Oddolne Inicjatywy Edukacyjne na Obszarach Wiejskich

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:
Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
-­ działania o charakterze szkoleniowym, doradczym oraz animacyjnym, służące zwiększeniu aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich (1)
-­ rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju kształcenia przez całe życie na obszarach wiejskich (2)

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest
kwota 1 500 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w terminach: od 19 września do 17 października 2012 r. w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa - Kuli 20
35-025 Rzeszów
Kancelaria WUP, pokój nr 1

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

-­ Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno, pokój nr 31

-­ Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Katedralna 5
37-700 Przemyśl, pokój nr 4

-­ Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
pl. Bartosza Głowackiego 34
39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 7

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie / Oddziałów Zamiejscowych WUP.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 2 października 2012 r. w sali konferencyjnej Szkoły Języków Obcych i Zarządzania PROMAR-International, ul. Bohaterów 12, 35-112 Rzeszów, o godz. 10:00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej .

 

 

źródło: http://pokl.wup-rzeszow.pl

 

RL/SB

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS