Informator

Utrudnienia i całkowite przerwy w dostawie wody w dniach 25-28 września

  • 2012-09-20

DN/7627/2012                                                                                                         Nowa Dęba, dnia 19.09.2012 r.  

 

KOMUNIKAT 

 

Szanowni Państwo!

 

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie informuje, że w dniach od 25 do 28 września 2012 r. będzie etapami włączany do eksploatacji nowy odcinek wodociągu wykonany w centrum miasta (w "kwadracie" zamkniętym ulicami: Kościuszki, Jana Pawła II, Al. Zwycięstwa, Krasickiego). Prace te będą prowadzone przez cztery dni, ze względu na konieczność "wpięcia" się do tej sieci w kilkunastu punktach obecnych odbiorców. Prowadzenie tych prac wiązać się będzie z okresowymi przerwami w dostawie wody, obniżeniem ciśnienia wody oraz zanieczyszczeniem wody osadami zrywanymi ze ścianek starych rurociągów. Niedogodności tych nie da się uniknąć, ponieważ prace prowadzone będą w centralnej części wodociągu, gdzie łączą się wszystkie nitki sieci. Przedsiębiorstwo dołoży należytej staranności, aby zminimalizować wynikające z powyższego niedogodności dla mieszkańców i instytucji. Nie jesteśmy w stanie ich jednak wyeliminować całkowicie.

      Utrudnienia obejmą swym zasięgiem odbiorców mieszkających przy ulicach: Jana Pawła II, Krasickiego, Żeromskiego, Al. Zwycięstwa, Szkolnej, Reja, 1-go Maja, Mickiewicza, Leśnej, Jasnej, Słowackiego, Zacisze, Sportowej, Kościuszki (budynek Kościuszki nr 1 i Szpital).

      Całkowite przerwy w dostawie wody planowane są w godz. od 700 do 1700 przede wszystkim w następujących rejonach:

dnia 25.09.2012 - ul. Jana Pawła II (na wysokości od ul. Kościuszki do ul. Żeromskiego),

dnia 26.09.2012 - ul. Jana Pawła II (na wysokości od ul. 1-go Maja do ul. Żeromskiego),

dnia 27.09.2012 - ul. Krasickiego (na wysokości od ul. Żeromskiego do ul. 1-go Maja), ul. Żeromskiego, ul. Szkolna, ul. Reja,

dnia 28.09.2012 - ul. Szkolna (tylko Nowodębska Spółdzielnia Mieszkaniowa), ul. Kościuszki (tylko budynek nr 1), ul. Krasickiego (tylko budynek nr 35), ul. Leśna, Hala Targowa, Zespół Szkół Nr 1, basen SOSiR.

Obniżenie ciśnienia, krótkotrwałe okresy braku ciśnienia oraz zanieczyszczenie wody może występować dla wszystkich wcześniej wymienionych odbiorców codziennie w wymienionym okresie tj. od 25 do 28.09.2012 r. Niedogodności związane z prowadzonymi pracami mogą odczuć również odbiorcy Osiedla Poręby Dębskie. Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej www.pgkim.nowadeba.pl.  Dla mieszkańców, którzy w danym dniu nie będą mogli korzystać z sieci wodociągowej PGKiM podstawi beczkowóz z wodą zdatną do użycia wyłącznie do celów sanitarnych. Biuro obsługi Spółki, pod telefonem 15 846 26 41, będzie udzielać wszelkich informacji.

 

Za utrudnienia związane z powyższym PRZEPRASZAMY!

PREZES ZARZĄDU

Dyrektor Naczelny

(-) mgr inż. Antoni Kapusta

 

 

OR/BS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS