Informator

"Wędkuj z nami"

  • 2012-09-19

    17.09.2012 r. nad Zalewem w Nowej Dębie odbyła się impreza promująca Lokalną Grupę Rybacką, organizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie pt. "Wędkuj z nami". Spotkanie miało charakter integracyjny i obejmowało swym zasięgiem wszystkie gminy znajdujące się na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Pan Krzysztof Pitra, wicestarosta Pan Jerzy Sudoł, Zastępca Burmistrza miasta i Gminy Nowa Dęba Pan Zygmunt Żołądź, Pan Marcin Flis, dyrektor biura Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej w Nowej Dębie, Prezes Koła PZW w Nowej Dębie Pan Krzysztof Czusz, przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim, Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie, członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku a także mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 13:30. Po części oficjalnej nastąpiło oddelegowanie wędkarzy do poszczególnych stanowisk. Równolegle na terenie zalewu odbywało się wspólne biesiadowanie zaproszonych gości. Wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie a także mieszkańców DPS w Nowej Dębie. Jednocześnie została podana pyszna grochówka, grillowana ryba, kiełbasa oraz pieczone ziemniaczki. Po zakończeniu wędkowania ogłoszono wyniki i wręczono nagrody. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w organizowaniu imprezy. Pragniemy również podziękować Panu Adamowi Rozmusowi za pomoc w udostępnieniu mediów niezbędnych do podłączenia nagłośnienia.


DPS
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS