Informator

Zapraszamy na dyżur konsultacyjny dotyczący projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z NGO na 2013 r."

  • 2012-09-11
    Trwają prace przygotowujące „Program współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym i zasady współpracy z samorządem. Przygotowaniem projektu zajmuje się Zespół Współpracy, składający się z wybranych na ogólnym spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu. Głównym zadaniem prac Zespołu jest wypracowanie propozycji obszarów i zadań do realizacji oraz potrzeb finansowych. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są równocześnie konsultacje społeczne.
    W związku z powyższym przedstawiamy Państwu projekt „Programu współpracy na rok 2013” z prośbą o zapoznanie się i przedłożenie propozycji zadań lub uwag, które można zgłaszać w formie pisemnej, wysyłając swoje propozycje na adres Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w terminie do 24 września, mailowo na adres: rozwojlokalny@nowadeba.pl, lub podczas dyżuru konsultacyjnego w piątek 14 września  w godzinach 13.00-15.30 w pok. 303.


RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS