Informator

Chodnikiem w stronę cmentarza

  • 2012-09-06

CHODNIKIEM W STRONĘ CMENTATRZA

Od kilku lat trwa, prowadzony przez naszą gminę, proces budowy chodnika od mostu na rzece Dęba w stronę cmentarza w Alfredówce przy drodze powiatowej. W tym roku prace były prowadzone na odcinku 520 m. Chodnik posiada szerokość 1,5 m. Na zjazdach na posesje położona została kostka brukowa o grubości 8 cm, przy ścianie lasu wykonano odwodnienie w postaci rowu odparowującego. Wartość prac wyniosła 165 tys. zł. Dodać należy, że w poprzednich latach sołectwo wspierało tę inwestycję środkami z funduszu sołeckiego. Zadanie to, realizowane przez gminę, jest rozliczane z powiatem w proporcjach 50%/50%. W tym roku prace o podobnej wartości powiat zrealizuje poprzez przebudowę chodnika przy ul. Kolejowej w Nowej Dębie. 

WB/RL

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS