Informator

Rusza program specjalny „Młodzi na start”

  • 2012-08-17
    Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu realizuje program specjalny dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku do 30 lat, posiadających wykształcenie co najmniej średnie.

    Do udziału w programie zapraszamy osoby, które spełnią jednocześnie poniższe kryteria:
• Są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu,
• Nie mają ukończonych 30 lat życia,
• Posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
• Są długotrwale bezrobotne tj. pozostające w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.


    Osoby, które nie spełniają kryterium posiadania statusu osoby długotrwale bezrobotnej mogą zostać wpisane na listę rezerwową. Ich udział w programie będzie możliwy w przypadku niezgłoszenia się w terminie rekrutacji założonej liczby uczestników posiadających ww. status.

  Oferujemy:
• doradztwo indywidualne – badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej – test „Czy jestem przedsiębiorczy”,
• szkolenie ogólne na temat zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – „ABC przedsiębiorczości”,
• wsparcie towarzyszące: wypłata stypendium za okres odbywania szkolenia oraz zwrot kosztów przejazdu na szkolenie z miejsca zamieszkania i powrotu,
• przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 10 uczestniczkom/uczestnikom programu, w bieżącym roku oraz 5 uczestniczkom/uczestnikom programu w roku przyszłym,
• elementy specyficzne programu wspierające zatrudnienie.


    Osoby zainteresowane zapraszamy do składania Ankiety Wstępnej od dnia 27.08.2012r. do 07.09.2012r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 403, tel.: 15 823 00 30 wew. 125.
Więcej informacji na stronie:
 http://www.puptarnobrzeg.pl/art/2730/program_specjalny_mlodzi_na_start


PUP T-g
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS