Informator

  • 2012-08-10

KOLEJNA DOTACJA UNIJNA DLA GMINY NOWA DĘBA

    Niedawno informowaliśmy naszych mieszkańców o dobrym miejscu Gminy Nowa Dęba w Rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita” za rok 2011 w kategorii Fundusze unijne. Właśnie otrzymaliśmy kolejną dobrą wiadomość, jaką jest umieszczenie naszej gminy na liście do dofinansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Rozalinie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Nasz wniosek o dotację 1,6 mln zł (maksymalna kwota dostępna dla naszej gminy) złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskał pozytywną ocenę i w niedługim czasie podpiszemy umowę na udzielenie dofinansowania. Wartość kosztorysowa projektu to kwota 5,5 mln zł, która po przetargu zapewne osiągnie znacznie mniejszą wysokość (a wysokość dofinansowanie nie powinna się zmniejszyć).
    Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie to zadanie bardzo ważne, gdyż naszym obowiązkiem jest zrealizować do 2015 r. sieć kanalizacji na terenie całej gminy, aby uniknąć kar, które zostaną nałożone na samorządy znajdują się w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, które zadania tego nie zrealizują. Nasza gmina konsekwentnie realizuje projekt budowy sieci od 2006 r., kiedy to rozpoczęto budowę kanalizacji w Chmielowie, a w następnych latach wybudowaliśmy (przy 50% udziale środków unijnych) kanalizację w Cyganach i Jadachach. Obecnie, obok Rozalina, na realizację zadania czeka jeszcze Alfredówka i Buda Stalowska.
    Kanalizacja w Rozalinie ma charakter grawitacyjno-ciśnieniowy ze względu na ukształtowanie terenu. Zaprojektowano 7 przepompowni, obsługujących poszczególne części wsi. Kanalizacja o długości ok. 8 km zaprojektowana została w oparciu o rury o średnicy Ø315, Ø250, Ø200, kanalizacja tłoczna wykonana będzie z rur Ø90-110.
    Aby uzyskać efekt ekologiczny gmina wejdzie w porozumienie z mieszkańcami celem wykonania 5 km przyłączy do gospodarstw domowych, które finansowane maja być ze środków własnych mieszkańców (zgodnie z obowiązującym prawem). Realizację zadania planujemy w cyklu kilkunasto-miesięcznym.RL/MF

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS