Informator

AKADEMIA DEMOKRACJI LOKALNEJ

  • 2012-08-09
    Fundacji FUNDUSZ LOKALNY SMK realizuje projekt AKADEMIA DEMOKRACJI LOKALNEJ
  
  Projekt adresowany do liderów i mieszkańców powiatu sandomierskiego (woj. świętokrzyskie), stalowowolskiego i tarnobrzeskiego (woj. podkarpackie). Główną grupą odbiorców są osoby przejawiające aktywność obywatelską na różnych płaszczyznach, lokalni liderzy działający społecznie w formalnych i nieformalnych grupach społecznych. Wśród nich możemy wymienić radnych, sołtysów, liderów organizacji pozarządowych oraz zwykłych obywateli cechujących się indywidualną aktywnością w sprawach publicznych.
  
  Celami projektowymi jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do rzetelnych, bezstronnych oraz poufnych porad prawnych i obywatelskich mieszkańcom.

Cel ogólny realizowany będzie poprzez:
1. -upowszechnianie wiedzy prawnej i obywatelskiej poprzez dostęp do bezpłatnego doradztwa Biur Porad Obywatelskich;
2. -zwiększanie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz informowanie o ich prawach i obowiązkach, także o zakresie działania różnych instytucji publicznych oraz wspieranie ich w kontaktach z instytucjami;
3. -zwiększenie świadomości o prawach i obowiązkach poprzez dostęp do portalu informacyjnego oraz poradnika obywatelskiego;
4. -zwiększenie świadomości obywatelskiej poprzez cykl szkoleniowym dotyczącym funkcjonowania obywatela w państwie;
5. -rozpowszechnianie wiedzy obywatelskiej poprzez studyjną wymianę informacji i doświadczeń między liderami społecznymi;
6. -rozpowszechnianie wiedzy na temat wolontariatu.

Projekt realizowany jest w okresie od 2012-07-01 do 2012-12-31.


Zapraszamy do udziału!

FFSMK
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS