Informator

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

  • 2012-07-26
    Fundacja Fundusz Lokalny SMK w związku w aktualnie prowadzonym PROGRAMEM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH przypomina o naborze wniosków.

   Adresatami Programu Stypendiów Pomostowych są maturzyści, którzy osiągając dobre wyniki w nauce zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich na państwową uczelnię, pochodzą z rodzin o bardzo niskich dochodach, zamieszkują w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców i posiadają rekomendację jednej z pozarządowych organizacji lokalnych współpracujących z Programem (wniosek w załączniku). Ponadto, od 2009 roku Program obejmuje także tych maturzystów, którzy pochodzą z rodzin zastępczych oraz państwowych domów dziecka.

    W ramach Programu można uzyskać stypendium na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Na wyższych latach studiów najlepsi stypendyści Programu mogą otrzymać dalszą pomoc, w postaci stypendiów na II rok studiów, stypendiów korporacyjnych, na odbycie części studiów na zagranicznej uczelni, stypendiów doktoranckich, staży krajowych i zagranicznych oraz inne.

    Aby ubiegać się o stypendium należy wypełnić wniosek ON-LINE na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/segment_II.html i tak wypełniony wniosek, wraz z wnioskiem o rekomendacje (w załączniku) należy wydrukować i złożyć w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny SMK najpóźniej do dnia 13 sierpnia 2012r.


Krzysztof Kukiełka
Administrator biura FFL SMK
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS