Informator

Usuwamy azbest
  • 2012-07-25
Demontaż płyt azbestowych z budynku SPZZOZ
Demontaż płyt azbestowych z...

Rok 2012, to kolejny rok prac związanych z usuwaniem eternitu, niegdyś masowo stosowanego w budownictwie, dziś zakazanego ze względu na obecność w nim rakotwórczego azbestu.

Na terenie Gminy Nowa Dęba jeszcze wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych pokrytych jest tym niebezpiecznym materiałem.
Aby zminimalizować wydatki  związane z usuwaniem eternitu, od kilku już lat gmina współfinansuje to zadanie ze środków własnych. Z dofinansowania korzystają nie tylko osoby fizyczne ale również inne podmioty jak wspólnoty mieszkaniowe, parafie, czy Szpital Powiatowy w Nowej Dębie.
W roku ubiegłym i bieżącym gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Pomocą zostało lub zostanie objętych 66 osób fizycznych i prawnych z terenu gminy Nowa Dęba.

Wykonawcą prac w bieżącym roku jest Firma Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. Dobrów. Koszt realizacji zadania wyniesie ok. 33 tys. zł, w tym dotacja 28 tys. zł

 

GKS/MF

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS