Informator

  • 2012-06-28

Jednogłośne absolutorium

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i – również jednogłośnie - udzieliła absolutorium burmistrzowi Wiesławowi Ordonowi. Fot UMiG
Rada Miejska jednogłośnie...

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i – również jednogłośnie - udzieliła absolutorium burmistrzowi Wiesławowi Ordonowi.


Podczas czerwcowej sesji, radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia gminy oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przedstawionych przez Skarbnik Gminy Alicję Furgał.


Burmistrz Ordon podziękował Radzie Miejskiej za współpracę przy realizacji przyjętego przez radnych budżetu na rok ubiegły. To był już kolejny budżet nastawiony na inwestycje. Ale planowane z głową. Z jednej strony – skrojone na miarę naszej sytuacji finansowej, z drugiej – zapewniające stały rozwój – podsumowuje Wiesław Ordon.


Po zmianach w trakcie roku, dochody gminy w 2011 roku wyniosły 51,27 mln zł, co stanowi 95,59% zakładanego planu. Wydatki zrealizowano w 90,97% – łącznie wyniosły one 59,15 mln zł. Aż 19 mln złotych z tej kwoty samorząd Nowej Dęby wydał w 2012 roku na nowe inwestycje. Ostatecznie deficyt budżetu gminy wyniósł 7,88 mln zł (69% zakładanego planu).

 

W głosowaniu nad sprawozdaniem finansowym i udzieleniem absolutorium wzięło udział czternastu radnych obecnych na sesji. Wszyscy głosowali za przyjęciem uchwał.

 

PG/PA

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS