Gospodarka

  • 2012-09-18

Pilkington ruszył!

Prezes Ryszard Jania i burmistrz Wiesław Ordon z repliką czapli
Prezes Ryszard Jania i burmistrz...
Zaproszeni goście
Zaproszeni goście
Prezes Ryszard Jania
Prezes Ryszard Jania
Przecięcie wstęgi
Przecięcie wstęgi
hala produkcyjna
hala produkcyjna
14 września nasza gmina przeżyła swój historyczny moment: otwarcie Zakładu Produkcyjnego Szyb Samochodowych w Chmielowie PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND.

To określenie – historyczny – nie jest przesadzone, a wpisuje się w ciąg kilku bardzo ważnych dla nas wydarzeń gospodarczych. W swoim wystąpieniu na otwarciu Zakładu porównałem to wydarzenie do uruchomienia w 1939 r. Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie, powstania kombinatu siarkowego czy utworzenia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bo te wydarzenia w swoim czasie nadawały bieg naszej historii gospodarczej. Wierzę, że takie oddziaływanie chmielowskiego Zakładu na nasz krwioobieg gospodarczy będziemy mogli obserwować w niedalekiej przyszłości.

Budowa Zakładu Produkcyjnego Szyb Samochodowych trwająca zaledwie jeden rok, to przykład tempa iście COP-owskiego. W tak krótkim czasie ucywilizowano kilkanaście ha terenów pogórniczych, leżących na terenie Chmielowa, na których pojawiły się hale o pow. 6,5 ha oraz parkingi, chodniki, obiekty towarzyszące. A rozmowy o budowie tej fabryki pomiędzy Spółką a ARP i Gminą rozpoczęły się niespełna 2 lata temu, gdy Pilkington, doświadczony wielką powodzią, zdecydował się na budowę drugiego swojego zakładu poza macierzystym terenem. W grę wchodziły 3 lokalizacje, w tym chmielowska. Po kilku miesiącach, władze Pilkingtona i Grupy NSG, do której należy spółka, zdecydowały się na Chmielów. W ciągu kolejnych 7 miesięcy udało się uzyskać pozwolenie na budowę, co było znaczącym skróceniem czasu w przypadku takich projektów, a możliwe było także dzięki zaangażowaniu samorządu Nowej Dęby i Powiatu Tarnobrzeskiego. 13 września ub. roku wmurowany został kamień węgielny i ruszyły prace przy pierwszej hali, zaś na początku tego roku przy hali magazynowo-produkcyjnej. Zaangażowanie władz Spółki i kadry inżynieryjnej oraz wykonawców inwestycji pozwoliło oddać obiekty, o wartości 450 mln zł, w tak krótkim okresie. Prezes Ryszard Jania, gospodarz piątkowej uroczystości, podkreślił zaangażowanie naszego urzędu w proces budowy, ale także tworzenia warunków do inwestowania poprzez poprawę infrastruktury drogowej.

W chwili obecnej w Zakładzie działają już dwie linie produkcyjne, z których schodzą szyby przednie i tylne do wielu marek samochodów osobowych, i co ciekawe technologicznie, ciężarowych. Do końca 2014 roku pojawi się kolejna linia produkcyjna i zakończy się proces zatrudniania pracowników. W tej właśnie dacie powinno ich pracować 500 oraz około 150-200 w firmach obsługujących. Już dziś pracują w nim mieszkańcy miasta i gminy Nowa Dęba.
Uroczystość otwarcia chmielowskiego Zakładu była wielkim wydarzeniem, zarówno dla Grupy NSG, z której udział wzięło kilku dyrektorów, ale także dla władz wojewódzkich i samorządowych. W otwarciu uczestniczyła senator Janina Sagatowska, wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik, wicemarszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, ks. bp Edward Frankowski z proboszczem Józefem Rogowskim. Na uroczystość przybyli przedstawiciele centrali Agencji Rozwoju Przemysłu wraz z tarnobrzeskim Oddziałem oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, samorządowcy północnego Podkarpacia, szefowie i pełnomocnicy firm współpracujących z Pilkingtonem, instytucji działających na naszym terenie.

Przed oficjalnym otwarciem Zakładu na ręce prezesa Ryszarda Jani złożyłem okolicznościowy adres, a następnie wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Wojciechem Serafinem przekazaliśmy niecodzienny upominek. Była to replika czapli z naszych nowodębskich plant, oczywiście mniejsza od oryginału, ale i tak wywołała duże zainteresowanie. Ma ona symbolizować z jednej strony związanie Pilkingtona z Nową Dęba, ale także jest wyrazem narodzin i długowieczności, a więc tego co się wydarzyło, i co, mam nadzieję będzie trwać przez wiele kolejnych lat. Jak zaznaczyłem, co najmniej tyle ile liczy sobie historia Pilikingtona – półtora wieku. Czapla sprawiła prezesowi dużą radość i już w kuluarach dodał, że postawi ją na kamieniu węgielnym, który stoi przy wejściu do fabryki.

Po otwarciu i poświęceniu obiektu przez biskupa Frankowskiego zaproszeni goście zostali zapoznani z linią technologiczną i mogli zobaczyć jak wygląda produkcja. Zwiedzający nie kryli podziwu, gdyż ich oczom ukazywała się linia z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. To naprawdę „najwyższa półka” technologiczna, wymagająca obsługi ludzi z odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami.

To piątkowe południe, o ogromnym znaczeniu gospodarczym, skonstatowałem następującym zdaniem: Warto jest być burmistrzem tej Gminy w tym miejscu i tym czasie!

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS