Gospodarka

Dopłaty bezpośrednie w 2010 roku

  • 2010-02-17

TERMIN PODSTAWOWY NABORU WNIOSKÓW: od 15 marca do 17 maja

TERMIN UZUPEŁNIAJĄCY: do 11 czerwca (1% sankcji za każdy dzień opóźnienia)

 

W tym roku na jednym formularzu wniosku rolnicy mogą wnioskować o przyznanie dziesięciu rodzajów płatności:

 

1. jednolitą płatność obszarową (JPO),

2. uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:

1) płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,

2) płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej),

3) płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją,

4) płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa),

5) oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),

6) przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),

7) płatność cukrową,

8) płatności do krów i owiec (wsparcie specjalne),

9) przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata 2004-2006),

10) płatności rolnośrodowiskowe (PROW na lata 2007-2013),

11) pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

 

Od tego roku zniesione zostaną dopłaty do roślin energetycznych, ale jest coś w zamian:

1. rolnikom prowadzącym uprawę zagajników drzew o krótkiej rotacji (jednolite gatunkowo), takich jak: brzoza, topola, robinia akacjowa, wierzba, przysługiwały będą jednolite płatności obszarowe,

2. do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin przysługiwała będzie jednolita płatność obszarowa (JPO) oraz uzupełniająca płatność podstawowa (UPO).

 

SPECJALNA  PŁATNOŚĆ  OBSZAROWA 

PŁATNOŚĆ  DO  ROŚLIN  STRĄCZKOWYCH  I  MOTYLKOWATYCH

stawka - max 60 euro/ha

WSPARCIE SPECJALNE:

I. Płatność do owiec:

stado - co najmniej 10 samic

wiek - co najmniej 18 miesięcy

stawka - max 30 euro/sztuka

II. Płatność do krów:

stado - do 10 krów

wiek - co najmniej 36 miesięcy

stawka - max 142,5 euro/sztuka

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymagania, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

 

Prosimy bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej.

 

OR/BS

Materiał otrzymany z Biura Powiatowego ARiMR w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15/8221213, 8234748, e-mail: , www.arimr.gov.pl

 

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS