Informator

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  • 2013-01-23
     Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

    Maksymalna wysokość dofinansowania: 20 000 zł.

    Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane od dnia 4 lutego 2013r. do odwołania w pokoju nr 6 w godzinach od 8:00 do 15:00

    Nabór wniosków będzie trwał do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę formę aktywizacji osób bezrobotnych.

    Formularz wniosku wraz z załącznikami i regulamin dostępne są na stronie internetowej http://www.puptarnobrzeg.pl. w zakładce „Pliki do pobrania”


PUP T-g
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS