Informator

Nabór wniosków o organizację staży w projekcie „Gotowi do pracy”

  • 2013-01-23
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w ramach Projektu „Gotowi do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Poddziałanie 6.1.1

Ogłasza nabór wniosków o ORGANIZACJĘ STAŻU  dla 20 osób bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata, w tym 7 kobiet i 13 mężczyzn

Umowy stażowe będą zawierane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy bez możliwości przedłużenia. Planowany termin rozpoczęcia staży od dnia 01.04.2013r.

Oczekujemy wniosków z deklaracją zatrudnienia po zakończonym stażu nie krótszą niż 3 miesiące na podstawie umowy o pracę lub równoważnej co do okresu umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem miesięcznym nie niższym niż kwota minimalnego wynagrodzenia (najniższa miesięczna płaca brutto dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy).

Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać
od dnia 01.02.2013 r. wyłącznie w pokoju 8
w godzinach od 8.00 do 15.00

Formularze wniosków o zorganizowanie stażu dostępne są w pokoju 8 oraz na stronie internetowej w zakładce Pliki do pobrania

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania miejsc przewidzianych w II grupie rekrutacyjnej na staże (z uwzględnieniem proporcji płci oraz wymaganej deklaracji zatrudnienia).


Informacje dotyczące:
- Organizacji stażu – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 3, pok.8, tel. (15) 823 00 30 wew. 161,
- Realizacji Projektu oraz Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa - Biuro Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 3, pok. 7, tel. (15) 823 00 30 wew.160
e-mail: instrumenty@puptbg.internetdsl.pl i na stronie www.puptarnobrzeg.pl
Projekt „Gotowi do pracy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PUP T-g
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS