Informator

  • 2013-01-17

Nowe oblicze nowodębskiego Zalewu

    Już wkrótce teren nad Zalewem zyska nowe oblicze. Jeszcze w tym roku wokół zbiornika powstaną bieżnie rekreacyjne. Jedna, asfaltowa dla rowerzystów i rolkarzy, druga ze specjalnego kruszywa, biegnąca równolegle do pierwszej, dla spacerowiczów. Ponadto powstaną miejsca do rekreacji takie jak: stacja ćwiczeń dla amatorów joggingu czy boisko do siatkówki plażowej. Wzdłuż linii brzegowej ulokowane zostaną miejsca widokowe, wyposażone w ławeczki i otoczone zielenią. Panoramę Zalewu będzie można podziwiać z nowego pomostu, a miłośnicy żeglarstwa zyskają mini marinę do cumowania łódek oraz odpowiednio utwardzony teren do ich wodowania. Całość dopełni wyposażenie terenu w ozdobne palisady, tablice informacyjne, kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia roślinności.

    Ale to nie koniec zmian. W roku 2014 będą kontynuowane prace na terenach zielonych. Tam z kolei, zostaną utworzone tzw. tarasy wielofunkcyjne, na których historycznie zlokalizowane były domki wypoczynkowe. Będą to zadaszone miejsca, które zyskają nowe funkcje jak mini grill, stół do tenisa czy ogrodowa wersja „piłkarzyków”. Wokół tarasów wielofunkcyjnych zostaną uformowane skarpy obsadzone roślinnością. Ponadto powstanie duża wiata ogniskowa, która umożliwi organizację np. ognisk klasowych czy biesiad okolicznościowych. Całość będą wzbogacać ścieżki dydaktyczne, wijące się wśród pięknej roślinności. Planowana data zakończenia projektu to lipiec 2014 r.

   Ta znacząca inwestycja pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu zalewu w Nowej Dębie”, będzie kosztowała prawie 2 mln złotych. Jednak nowodębski samorząd wyda ze swojej kasy niecałe 850 tys. zł, gdyż ponad 58% pokryte zostanie ze środków unijnych Programu Operacyjnego RYBY. To wynik rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez działającą na obszarze naszej gminy Lokalną Grupę Rybacką Puszczy Sandomierskiej.
   16 stycznia burmistrz Wiesław Ordon i skarbnik Alicja Furgał podpisali stosowną umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie w wysokości ponad 1,16 mln zł.

    Projekt powstał w wyniku zdiagnozowania potrzeb w zakresie zagospodarowania terenu „Nad Zalewem”. W tym celu przeprowadzono konsultacje na każdym etapie projektu. Począwszy od założeń ogólnych w ubiegłej kadencji, poprzez koncepcję szczegółową i na projekcie skończywszy w obecnej. Szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu była prezentowana na stronie internetowej gminy, a także była przedmiotem obrad na posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej.

- Cieszę się, że przystępujemy do kolejnego projektu, który zmienić ma wizerunek Nowej Dęby, tym bardziej, że uwzględnia on prawie wszystkie oczekiwania mieszkańców co do tego terenu. Staram się konsekwentnie realizować założony jeszcze w poprzedniej kadencji swój program „Zmieniamy oblicze Nowej Dęby”. Nasze miasto pięknieje, obiekty użyteczności publicznej są coraz bardziej funkcjonalne, na nowo kształtujemy miejską przestrzeń. Do tego dojdzie rewitalizacja terenu wokół zalewu, który, mam nadzieję, ożywi tę część miasta i stanie się bardziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających nas turystów – z optymizmem wypowiada się burmistrz W. Ordon na temat nowego projektu.


UMiG

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS