Informator

Dziennik 'Rzeczpospolita' zaprasza młodych ludzi z małych miejscowości do udziału w konkursie na najlepszy biznesplan

  • 2013-01-15
    Żeby w małych miastach nie pozostali tylko ci, którzy nie umieją wybrać strategii poprawy warunków swego życia, konieczne jest wspieranie przedsiębiorczości osób młodych i usuwanie przeszkód, które utrudniają im start oraz prowadzenie biznesu.
Dziennik 'Rzeczpospolita' zaprasza młodych ludzi z małych miejscowości do udziału w konkursie na najlepszy biznesplan - do wygrania 50 000 zł

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs skierowany jest wyłącznie do ludzi młodych, studiujących lub prowadzących własną działalność gospodarczą, zamieszkałych w miejscowościach do 50 tysięcy mieszkańców.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnianie łączne następujących warunków:
a. pozostawanie w przedziale wiekowym między 20-35 lat, i
b. prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania oraz zatrudnianie nie więcej niż 5 (pięciu) pracowników
c. albo – w przypadku nie prowadzenia takiej działalności w chwili przystąpienia do konkursu – przy jednoczesnym spełnieniu warunku z punktu a - zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania.

3. Osoba, która wyraża zamiar prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązana do założenia działalności opisanej w zgłoszonym biznesplanie w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania nagrody pod rygorem jej zwrotu.

4. W celu przystąpienia do Konkursu uczestnik musi przesłać lub dostarczyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) wraz z projektem biznes planu w formie wydruku komputerowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załączniki nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu, w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 20 marca na adres:
Presspublica Sp. z o.o. , ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Mały Biznes w małej miejscowości”.

NAGRODY
1. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody:

a ) I miejsce – nagroda główna: 50. 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto oraz wsparcie doradcze Laureata Konkursu świadczone przez firmę consultingową A.T. Kearney w pierwszych 12 miesiącach (dwunastu) od dnia przyznania nagrody.

b) II miejsce: 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto oraz wsparcie doradcze Laureata Konkursu świadczone przez firmę consultingową A.T. Kearney w pierwszych 12 miesiącach (dwunastu) od dnia przyznania nagrody.

c) III miejsce: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto oraz wsparcie doradcze Laureata Konkursu świadczone przez firmę consultingową A.T. Kearney w pierwszych 12 miesiącach (dwunastu) od dnia przyznania nagrody.
źródło: Dziennik 'Rzeczpospolita'
RL/MS

Urzad Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Realizacja: ideo. Powered by: Edito CMS